Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących
i zawodowych, takich jak: dokumentacja techniczna, podstawy budownictwa ogólnego, technologie instalacyjne, zajęcia praktyczne.

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych montuje instalacje i urządzenia sanitarne tj. zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacyjno-klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych, przygotowuje i montuje przewody, montuje armaturę
i wyposażenie w łazienkach i kuchniach, kotłowniach, naprawia uszkodzone instalacje i urządzenia, wymienia rury, zbiorniki, wanny, umywalki, grzejniki, piece centralnego ogrzewania, pompy, usuwa przyczyny awarii i niedrożności.

Co zdobędziesz?

Fachowa wiedza

Umiejętności

Doświadczenie

W roku szkolnym 2016/2017 otwieramy klasę Technikum Budowlanego
pod patronatem Politechniki Poznańskiej. Dzięki tej współpracy nasi uczniowie biorą udział w specjalistycznych zajęciach i laboratoriach na uczelni.

Kwalifikacje

B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

  • wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych
  • wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci gazowych
  • wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych

B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

  • wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych
  • wykonywanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
  • wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych
Praca

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych może być zatrudniony na stanowiskach montera instalacji sanitarnych (wodociągowych i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji
i klimatyzacji oraz gazowych) w firmach budowlanych i instalacyjnych, warsztatach rzemieślniczych, remontowo-montażowych, administracjach domów mieszkalnych.

Monter może wykonywać prace montażowe i demontażowe oraz nadzorować eksploatację
i konserwować czynne instalacje sanitarne. Może też prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową

Kontakt

Sekretariat

ul. Grunwaldzka 152

60-309 Poznań

tel : +48 61 661 88 88

pon- pt 8:00 – 15:00

Media społecznościowe

Zapisz się!

Nie czekaj! Dołącz do nas i wybierz swój zawód marzeń!