Harmonogram rekrutacji

Harmonogram Rekrutacji na rok 2024/2025 w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia

1

NABÓR ELEKTRONICZNY

2

UZUPEŁNIENIE WNIOSKÓW
O ŚWIADECTWO I WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

od 21 czerwca do 5 lipca 2024 roku.

3

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
II NABÓR

od 19 lipca do 26 sierpnia 2024 roku.

REKRUTACJA PODSTAWOWA

 

TERMIN RODZAJ CZYNNOŚCI
od 21 czerwca 2024 do 5 lipca 2024 r. Uzupełnienie wniosków o świadectwo i wyniki egzaminu ósmoklasisty
od 20 maja 2024 do 12 lipca 2024  Wydanie skierowań na badania lekarskie
od 17 lipca 2024 do godz. 15:00 Uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
11 lipca 2024 godz. 12:00 Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
od 11 lipca do 17 lipca 2024 godz. 15:00 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki.
18 lipca 2024 godz. 12:00 Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

TERMIN RODZAJ CZYNNOŚCI
od 19 lipca 2024 do 26 lipca 2024 r. Składanie wniosków elektronicznych
od 19 lipca 2024 do 2 sierpnia 2024 r. Uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
1 sierpnia 2024 godz. 12:00 Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
1 sierpnia 2024 do 7 sierpnmia 2024 do godz. 15:00 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki.
8 sierpnia 2024 do godz. 12:00 Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych