Harmonogram naboru

Harmonogram Rekrutacji na rok 2023/2024 w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia

1

NABÓR ELEKTRONICZNY

2

UZUPEŁNIENIE WNIOSKÓW
O ŚWIADECTWO I WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

od 23 czerwca do 10 lipca 2023 roku.

3

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
II NABÓR

od 25 lipca do 11 sierpnia 2023 roku.

 

TERMIN RODZAJ CZYNNOŚCI
od 15 maja 2023 do 16 czerwca 2023 * Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami w systemie Nabór:
Technikum im. Rogera Sławskiego
Branżowa Szkoła I Stopnia im. Rogera Sławskiego
od 23 czerwca 2023 do 10 lipca 2023 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o:
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
– wyniki egzaminu ósmoklasisty.
Złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół do których uczeń kandyduje.
od 15 maja 2023 do 18 lipca 2023 Wydawanie skierowań na badania lekarskie.
do 21 lipca 2023 godz. 15.00 Uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
17 lipca 2023 godz. 12.00 ** Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
od 17 lipca 2023 do 21 lipca 2023 godz. 15.00 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki.
24 lipca 2023 do godz. 12:00 *** Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych
od 25 lipca 2023 do 11 sierpnia 2023

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

– składanie wniosków elektronicznych: od 25 do 28 lipca 2023
– uzyskanie zaświadczenia lekarskiego: do 10 sierpnia 2023 do godz. 15:00
– ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 17 lipca 2023 godz. 12:00
– potwierdzenie woli przyjęcia – dostarczenie oryginału dokumentów wraz z zaświadczeniem lekarskim: od 3 sierpnia do 10 sierpnia 2023 do godz. 15:00
– ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 11 sierpnia 2023 do godz. 12:00

 

** i *** listy dostępne będą w szkole oraz na stronie internetowej szkoły www.zsb.com.pl

 

Link do pełnego harmonogramu naboru 2023/2024