WAŻNE! WYDANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI!

UWAGA ABSOLWENCI !

 WYDANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI ORAZ ANEKSÓW NASTĄPI

9 lipca  2024 r. OD GODZ. 10.00

W SEKRETARIACIE ZSB.

DO EGZAMINU W TERMINIE POPRAWKOWYM MA PRAWO ABSOLWENT, KTÓRY PRZYSTĄPIŁ DO WSZYSTKICH EGZAMINÓW

Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH I CO NAJMNIEJ Z JEDNEGO PRZEDMIOTU DODATKOWEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM,

  I  NIE ZDAŁ WYŁĄCZNIE JEDNEGO EGZAMINU

Z PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO. 

DO 16 LIPCA 2024 r. ABSOLWENT MUSI ZŁOŻYĆ PISEMNE OŚWIADCZENIE ( ZAŁĄCZNIK nr 7)

O PONOWNYM PRZYSTĄPIENIU DO EGZAMINU Z DANEGO PRZEDMIOTU

 U DYREKTORA SZKOŁY.

EGZAMIN PISEMNY W TERMINIE POPRAWKOWYM ODBĘDZIE SIĘ

 20 SIERPNIA ( wtorek ) 2024 r. o godz. 9.00.

21 SIERPNIA ( środa ) 2024 r. – CZĘŚĆ USTNA

10 września 2024 r. przekazanie absolwentom wyników sesji poprawkowej.