Zbieramy elektrośmieci

Z radością informujemy, że nasza szkoła dołączyła do akcji zbierania elektrośmieci.

Organizatorem akcji jest firma Green Office Ecologic.

Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród młodzieży na temat właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, a także praktyczne przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska.

Akcja polega na zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Rodzaje sprzętu podlegającego zbiórce zestawiono w załączniku. Zastrzegamy, że nie przyjmiemy odpadów niezgodnych z Regulaminem, dlatego prosimy się z nim zapoznać (nie odbieramy np. tonerów i świetlówek).

Prosimy o przynoszenie sprzętu w dniach 02.02.2024r. i 05.02.2024r.. bezpośrednio do Pani Weroniki Olewińskiej, Pani Beaty Drozd i Pani Jolanty Kłossowskiej. W przypadku sprzętu wielkogabarytowego prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia szczegółów.

Firma zabierze elektroodpady z terenu szkoły 06.02.2024r.

W związku z naszą akcją na lekcjach chemii odbędą się zajęcia dotyczące szkodliwości niewłaściwego składowania elektrośmieci, podczas których przyjrzymy się, jakie substancje chemiczne mogą być uwalniane podczas ich rozkładu i jakie mogą stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia.

Każdy uczeń oddający sprzęt ma szansę otrzymać dwa plusy z aktywności z chemii oraz pochwałę za postawę ekologiczną. Zachęcamy do przyłączenia się do inicjatywy i wspólnego działania na rzecz czystego środowiska.

Z poważaniem
Opiekunki Szkolnego
Koła Wolontariatu „ŁAPKA”