Usuwanie wyrobów zawierających azbest – relacja ze szkolenia

W dniach 4-5.12.2023 r. odbyły się w naszej szkole kolejne lekcje edukacyjne z zakresu BHP o tym, jak bezpiecznie usuwać wyroby zawierające azbest. W szkoleniu wzięły udział następujące klasy Technikum Budownictwa: 4a TB, 2a TB, 2c TB i 1a TB.

Podczas szkolenia uczniowie dowiedzieli się m.in.:
– jakie materiały budowlane były produkowane z użyciem azbestu
– jakie zagrożenia dla zdrowia i życia niesie kontakt z azbestem
– w jaki sposób należy usuwać wyroby azbestowe
– jaki strój ochronny należy założyć przy takich pracach.

Szkolenie przeprowadziła firma SEKA, a sfinansowało miasto Poznań. Uczniowie otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu.