Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Technikum robót wykończeniowych
w budownictwie

Organizuj i kontroluj roboty budowlane, montuj i użytkuj rusztowania, koordynuj prace budowlane
i wykończeniowe.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie zajmuje się organizacją i kontrolą robót związanych
z zagospodarowaniem terenu budowy, organizacją zadań związanych z montażem, użytkowaniem
i demontażem rusztowań stosowanych podczas robót wykończeniowych. Koordynuje prace związane
z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych oraz organizuje i kontroluje roboty wykończeniowe prowadzone
w obiektach budowlanych. Sporządza i kontroluje kosztorysy robót budowlanych.

Technik robot wykończeniowych w budownictwie sporządza zestawienia zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót wykończeniowych.

Co zdobędziesz?

Fachowa wiedza

Umiejętności

Doświadczenie

Technik robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony
w firmach budowlanych budujących budynki, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej
i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowlanych, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.
Może także założyć własną firmę.

W planie lekcji są wszystkie przedmioty ogólnokształcące (języki obce to język angielski
i język niemiecki) oraz następujące przedmioty zawodowe:
 • Podstawy budownictwa i miernictwa
 • Technologia robót wykończeniowych
 • Kosztorysowanie
 • Pracownia organizacji robót wykończeniowych
 • Pracownia kosztorysowania
 • Wykonywanie robót wykończeniowych
Kwalifikacje

BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych – montaż systemów suchej zabudowy, wykonywanie robót malarskich, wykonywanie robót tapeciarskich, wykonywanie robót posadzkarskich, wykonywanie robót okładzinowych. 

BD.21.Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych – organizacja robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, organizacja i kontrolowanie robót wykończeniowych
w budownictwie, sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej
 • Określanie właściwości materiałów budowlanych i prawidłowe ich stosowanie
 • Wykonywanie robót budowlanych przy zastosowaniu optymalnych technologii wykonania oraz remontowania i modernizowania
 • Ustalanie norm pracy, wykonywanie kalkulacji robót, kosztorysów robót wykończeniowych, rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn
 • Organizowanie i kontrolowania robót wykończeniowych
 • Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywanych robót budowlanych w tym także remontowych i modernizacyjnych

Kontakt

Sekretariat

ul. Grunwaldzka 152

60-309 Poznań

tel : +48 61 661 88 88

pon- pt 8:00 – 15:00

Media społecznościowe

Zapisz się!

Nie czekaj! Dołącz do nas i wybierz swój zawód marzeń!