Technik architektury krajobrazu

Technikum architektury krajobrazu

Projektuj i kształtuj krajobraz, wykorzystuj programy komputerowe do projektowania, poznaj rośliny
i metody ich pielęgnacji, wykonuj kosztorysy i projekty w terenie.

Architektura krajobrazu jest dynamicznie rozwijającym się obszarem związanym z kształtowaniem przestrzeni życiowej człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych
oraz z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą charakter otaczającego krajobrazu.

Technik architektury krajobrazu planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu, planuje i wykonuje prace związane z konserwacją terenów zieleni
i zadrzewień. Prace wykonuje przede wszystkim na wolnym powietrzu, w różnych porach roku
i zmiennych warunkach atmosferycznych, pracuje także w szklarniach, gdzie panuje wysoka temperatura i wilgotność oraz w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych.

Technik architektury krajobrazu może podejmować pracę w przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni: ogrody, parki, skwery oraz w instytucjach, w których znajdują się tereny zieleni – zakłady przemysłowe, szpitale czy osiedla mieszkaniowe.

Co zdobędziesz?

Fachowa wiedza

Umiejętności

Doświadczenie

Technik architektury krajobrazu może być zatrudniony w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania
i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu (np. gminnych wydziałach architektury na stanowisku asystenta projektanta), może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Ukończenie szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia rolnicze uznawane w całej Unii Europejskiej.

W planie lekcji są wszystkie przedmioty ogólnokształcące (języki obce to język angielski
i język niemiecki) oraz następujące przedmioty zawodowe:
 • Podstawy projektowania architektury krajobrazu
 • Eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów
 • Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
 • Język zawodowy w architekturze krajobrazu
 • Obiekty architektury krajobrazu
 • Pracowania obiektów architektury krajobrazu
 • Ochrona i kształtowanie krajobrazu
 • Pracowania architektury krajobrazu
Kwalifikacje

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu – przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu, wykonywanie
i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu – kształtowanie i projektowanie oraz urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu.

 

Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • Opracowywania projektów obiektów terenów zieleni
 • Urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień
 • Urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu

Kontakt

Sekretariat

ul. Grunwaldzka 152

60-309 Poznań

tel : +48 61 661 88 88

pon- pt 8:00 – 15:00

Media społecznościowe

Zapisz się!

Nie czekaj! Dołącz do nas i wybierz swój zawód marzeń!