Czy praca z azbestem może być bezpieczna? Sprawdzili to nasi uczniowie podczas szkolenia

W dniu 8.11.2023 r. uczniowie Klas 3a i 2b Technikum Budownictwa wzięli udział w szkoleniu „Bezpieczna praca z azbestem”, które zostało sfinansowane przez miasto Poznań, a przeprowadziła je firma SEKA.

Podczas szkolenia uczniowie dowiedzieli się m.in.:

– jakie materiały budowlane były produkowane z użyciem azbestu

– jakie zagrożenia dla zdrowia i życia niesie kontakt z azbestem

– w jaki sposób należy usuwać wyroby azbestowe

– jaki strój ochronny należy założyć przy takich pracach

Zajęcia do tego stopnia zaciekawiły uczestniczących w szkoleniu uczniów, że podczas prelekcji wywiązało się kilka ciekawych dyskusji.

Mamy nadzieję, że udział w szkoleniu zaprocentuje w życiu zawodowym naszych uczniów.