Technik inżynierii sanitarnej

Technikum inżynierii sanitarnej

Technik inżynierii sanitarnej to zawód realizujący znaczną część zadań związanych z rozwojem branży IT, nowymi technologiami, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki oraz utrzymaniem ciągłości pracy mediów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie wielkich aglomeracji.

Technik inżynierii sanitarnej zajmuje się:
– organizowaniem i wykonywaniem robót przygotowawczych związanych z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych,
– organizowaniem i wykonywaniem robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
– organizowaniem i wykonywaniem montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
– organizowaniem i wykonywaniem robót związanych z konserwacją, naprawą oraz modernizacją sieci
i instalacji sanitarnych,
– organizowania i wykonywania robót związanych z eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Co zdobędziesz?

Fachowa wiedza

Umiejętności

Doświadczenie

W roku szkolnym 2020/2021 otwieramy klasę Technikum Inżynierii Sanitarnej pod patronatem Aquanet S.A. Dzięki tej współpracy nasi uczniowie wezmą udział w specjalistycznych zajęciach i laboratoriach patronackiej spółki.

W planie lekcji są wszystkie przedmioty ogólnokształcące (języki obce to język angielski
i język niemiecki) oraz następujące przedmioty zawodowe:
 • Materiałoznawstwo sieci komunalnych i instalacji sanitarnej
 • Zarys budownictwa
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
 • Sieci i instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
 • Sieci i instalacje gazowe
 • Sieci ciepłownicze i instalacje grzewcze
 • Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
 • Język obcy zawodowy
Kwalifikacje

BD.5. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych – wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

BD.22.Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych – organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Technik inżynierii sanitarnej może pracować w firmach budowlanych, w firmach
i instytucjach zajmujących się:
 • Eksploatacją budynków, w przedsiębiorstwach komunalnych
 • W przedsiębiorstwach ciepłowniczych
 • W przedsiębiorstwach wytwarzających ciepło i energię
 • W przemyśle i przetwórstwie w chłodnictwie i klimatyzacji
 • W biurach projektowych i konsultingowych

Kontakt

Sekretariat

ul. Grunwaldzka 152

60-309 Poznań

tel : +48 61 661 88 88

pon- pt 8:00 – 15:00

Media społecznościowe

Zapisz się!

Nie czekaj! Dołącz do nas i wybierz swój zawód marzeń!