Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2022 r. są gotowe do odbioru w sekretariacie szkoły od poniedziałku tj. 12 września br.