Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty kwalifikacji zawodowej, dyplomy, suplementy będą do odbioru w sekretariacie 10 września br. (piątek).