Staż w Niemczech szansą na podwyższenie umiejętności budowlanych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego Projekt nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-38296 pt. ,,Staż w Niemczech szansą na podwyższenie umiejętności budowlanych i kluczem do wzrostu mobilności na rynku pracy w zjednoczonej Europie”. REALIZACJA PROJEKTU LEONARDO DA VINCI DLA TECHNIKUM BUDOWLANEGO ZSB. W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu realizował projekt Leonardo da Vinci pt. ,,Staż w Niemczech szansą na podwyższenie umiejętności budowlanych i kluczem do wzrostu mobilności na rynku pracy w zjednoczonej Europie” ( nr projektu ESF01-2013-1-PL1-LEO01-38296).

Projekt ten był finansowany przez Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji / FRSE z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Społecznego/ ESF na łączną kwotę 32.842 Euro po przeliczeniu 135.332,03 Zł. Projekt był realizowany w ZSB od 01.09.2013 do 31.08.2014. Podczas trwania projektu 16 uczniów Technikum Budowlanego klas trzecich brało udział w zajęciach teoretycznych przygotowawczych zawodowych z zakresu wiązań murarskich oraz brukarskich, instruktażu BHP, zajęciach języka niemieckiego zawodowego i przygotowaniu kulturoznawczym. Zajęcia te odbywały się w godzinach pozalekcyjnych popołudniami i wieczorami w ZSB.

Najważniejszym elementem projektu był staż odbywany w Zakładzie Promowania Kształcenia Ponadzakładowego Przemysłu Budowlanego dla Krajów Federalnych Berlin i Brandenburgia we Frankfurcie nad Odrą. Staż ten trwał trzy tygodnie od 26.01 do 15.02.2014. Podczas stażu uczniowie Technikum Budowlanego uczyli się w praktyce układania bruku z kostki granitowej metodą szeregową, pasem pod kątem 30 i 45 stopni, łuską. Do praktycznej nauki zastosowano kamień mozaikowy, kamień mały i duży granitowy. Wielką atrakcją koniec pierwszego tygodnia nauki było układanie zdobników w bruku i łączenie kamienia granitowego z bazaltem i kostką cementową. W drugim i trzecim tygodniu kształcenia praktycznego uczniowie uczyli się murować wszystkimi typami wiązań murarskich. Ponadto murowali sklepienia, łuki, słupy i kolumny. W ramach zajęć kulturoznawczych uczniowie Technikum Budowlanego wzięli udział w 5 wycieczkach. Byli 3 razy w Berlinie, jeden raz w Poczdamie i jeden raz zwiedzali Frankfurt nad Odrą. Największą atrakcją było zwiedzanie i oprowadzenie naszych uczniów po parlamencie niemieckim, zwanym Bundestag, a wcześniej Reichstag. Wszystkie formy projektu łącznie z całkowitym przygotowaniem (zakupem odzieży roboczej, zakupem materiałów piśmienniczych, podręczników i słowników), z pobytem w Niemczech (nauką, noclegiem wyżywieniem), a także wycieczkami, wejściami do muzeów zostały opłacone ze środków projektu FRSE KL ESF. Uczniowie otrzymali także kieszonkowe w wysokości 163 Euro. Uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali na zakończenie projektu dokumenty potwierdzające nabyte umiejętności: od niemieckiej instytucji przyjmującej certyfikat ukończenia stażu w językach: niemieckim, angielskim i polskim. Dodatkowo po ukończeniu kursów przygotowawczych uczniowie otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu języka niemieckiego zawodowego na poziomie A2/B1 oraz kursu kulturoznawczego o Berlinie i Brandenburgii, kolejne zaświadczenie to potwierdzenie odbycia kursu zawodowego o elementach murarskich i brukarskich, a także potwierdzenie ukończenia instruktażu BHP. Bardzo ważnym dokumentem potwierdzającym nabyte umiejętności przez uczniów jest Europaszport Mobilność. Dokument ten otrzymali uczniowie z FRSE Krajowego Centrum Europass Mobilność w Warszawie. Dokument ten został wystawiony w języku polskim i niemieckim i jest potwierdzeniem nabytych umiejętności ze stażu. W projekcie tym wzięli udział uczniowie z klasy 3 A TB: Paulina Jaworska, Marta Wyrwa, Patryk Wysocki, Daniel Karczmarek, Grzegorz Kościelniak, Justyna Gielnik, Natalia Nosek, Tomasz Karczmarek, Jan Gajewski Kamila Marciniak, Jakub Musielak, Piotr Budny, Adam Budner oraz z klasy 3 B TB Daria Pelc, Patryk Banaszak, Jakub Dzikowski. Z ramienia ZSB koordynatorami projektu byli: Henryk Sobkowiak i Maciej Jóźwiak, nauczycielami zajęć przygotowawczych: Krzysztof Stachowiak, Henryk Sobkowiak i Maciej Jóźwiak. Ostatecznie nad poprawnością dokumentacji i rozliczenia projektu czuwali: Pan Dyrektor ZSB Arkadiusz Dratwa oraz Ludomira Rak i Maciej Jóźwiak.

Zespół Szkół Budowlanych wyraża ogromną wdzięczność FRSE KL ESF za dofinansowanie projektu i ze względu na ogromne zainteresowanie uczniów, którym stwarza się możliwość nabywania dodatkowych umiejętności i doświadczeń, w tym również zagranicznych zapowiada składanie wniosków do FRSE na realizację w kolejnych latach następnych projektów udziałem środków UE.

© 2017 Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd