Projekt Leonardo da Vinci ”Praktyki w Niemczech kluczem do sukcesu”

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu otrzymała dotację z Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu nr 2013-1-PL1-LEO01-37866 pt: ”Praktyki w Niemczech kluczem do sukcesu”, który zostanie przeprowadzony we współpracy z Zespołem Szkół Budowlanych w Poznaniu.

Projekt dotyczy realizacji pięciu 3-tygodniowych staży dla 16-osobowych grup młodzieży uczącej się w II i III klasach szkół zawodowych w zawodach mechanik i elektromechanik pojazdowy.

Uczniowie mechaniki i elektromechaniki pojazdowej z ZSB w Poznaniu zrealizują dwa staże w terminach 10-30.11.2013 oraz 09-29.11.2014 w Centrum Kształcenia w Hennickendorf należącym do Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą Region Brandenburgia Wschodnia.

Dzięki realizacji niniejszego projektu polscy uczniowie:

  • skorzystają z potencjału technicznego niemieckiego centrum kształcenia;
  • pogłębią znacznie wiedzę i umiejętności zawodowe oraz staną się fachowcami lepiej przygotowanymi do wykonywania zawodu;
  • poprawią umiejętności językowe i interkulturowe;
  • będą lepiej przygotowani do egzaminu czeladniczego.

Uzyskany na zakończenie dokument „Europass Mobilność” ułatwi znalezienie zatrudnienia. Realizacja projektu wpłynie także na poprawę współpracy instytucjonalnej organizacji partnerskich i kontynuację wspólnych przedsięwzięć.

Autorami projektu są: Pani Bogumiła Frąckowiak i Pani Anna Borowiak (WIR) Osobami do kontaktu i opiekunami z ramienia ZSB są: Henryk Sobkowiak Sobkowiak, Maciej Jóźwiak. Nad całością projektu pieczę sprawują: Pan Dyrektor Tomasz Wika (WIR) i Pan Dyrektor Arkadiusz Dratwa (ZSB).

DMC Firewall is a Joomla Security extension!