UWAGA MATURZYŚCI !

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI ORAZ ANEKSÓW NASTĄPI 4 lipca 2019 r. O GODZ. 12.00 W SEKRETARIACIE ZSB.

DO EGZAMINU W TERMINIE POPRAWKOWYM MOŻE PRZYSTĄPIĆ ABSOLWENT, KTÓRY PRZYSTĄPIŁ DO WSZYSTKICH EGZAMINÓW Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH I CO NAJMNIEJ JEDNEGO PRZEDMIOTU DODATKOWEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM I NIE ZDAŁ WYŁĄCZNIE JEDNEGO EGZAMINU Z PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO W CZĘŚCI USTNEJ LUB PISEMNEJ.

DO 11 LIPCA 2019 r. ABSOLWENT MUSI ZŁOŻYĆ PISEMNE OŚWIADCZENIE ( ZAŁĄCZNIK 7aN lub 7bS) O PONOWNYM PRZYSTĄPIENIU DO EGZAMINU Z DANEGO PRZEDMIOTU U DYREKTORA SZKOŁY. EGZAMIN PISEMNY W TERMINIE POPRAWKOWYM ODBĘDZIE SIĘ 20 SIERPNIA 2019 r.

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM ODBĘDZIE SIĘ 20 LUB 21 SIERPNIA 2019 r. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZOSTANIE PODANY PO 15 LIPCA 2019 r.

11 września 2019 r. przekazanie absolwentom wyników sesji poprawkowej.

© 2017 Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu
DMC Firewall is a Joomla Security extension!