POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

STYPENDIA SZKOLNE Jeżeli:
► jesteś zameldowany w Poznaniu (w przypadku zamieszkania poza Poznaniem, o miejscu świadczeń decyduje Rada Miejska lub Gminna),
► dochód na członka rodziny nie przekracza 450 zł, możesz starać się o stypendium szkolne (rodzic winien zgłosić się osobiście do Poznańskiego Centrum Świadczeń, 61-843 Poznań, ul. Wszystkich Świętych - do 15 września, szkoła nie pośredniczy w załatwianiu formalności). Wypłata stypendium będzie uzależniona od przedstawienia przez osoby wnioskujące o taką formę pomocy rachunków, faktur, paragonów i innych dowodów zakupu poniesionych kosztów na cele edukacyjne. Dopiero przedstawienie powyższych dokumentów będzie uruchamiało wypłatę świadczeń.

WYPRAWKA SZKOLNA (DOTYCZY UCZNIÓW KLAS TRZECICH ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ I TECHNIKUM) Jeżeli:
► dochód na członka rodziny nie przekracza 539 zł lub
► masz określone dysfunkcje psychofizyczne (niepełnosprawność ruchowa, słaby wzrok lub słuch…), czy też
► znajdujesz się w trudnej sytuacji losowej; możesz ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników.

KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ:
1) odbiór formularza - pokój 109,
2) złożenie wniosku (wypełniony formularz wraz z zaświadczeniami o wysokości uzyskanego dochodu lub poświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej) w terminie do 25 września (pokój 109),
3) rozpatrzenie wniosków i przekazanie listy uprawnionych osób do Urzędu Miasta Poznania,
4) przesłanie refundowanej kwoty (przez Urząd Miasta) na konto opiekuna.

© 2017 Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu
DMC Firewall is a Joomla Security extension!