Technikum budowlane

Opis zawodu

Technik budownictwa potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną, wykonać rysunki i pomiary budowlane, przeprowadzić inwentaryzację istniejących obiektów, planować zagospodarowanie elementów małego osiedla, projektować proste elementy konstrukcyjne budowli oraz opracować projekty organizacji budowy.

Potrafi wykonywać kalkulację robót, sporządzać kosztorysy i oferty przetargowe, organizować roboty remontowe i rozbiórkowe.

Absolwent potrafi dobrać najlepsze metody wykonywania prac budowlanych, określić grunty budowlane, ich właściwości i zastosowanie, określić stan zużycia elementów budowlanych i sposób ich naprawy, sprawować nadzór budowlany w imieniu inwestora i kierować pracą brygady.

Przedmioty nauczane

W planie lekcji są wszystkie przedmioty ogólnokształcące (języki obce to język angielski i język niemiecki) oraz następujące przedmioty zawodowe:

 • budownictwo ogólne, organizacja robót budowlanych,
 • pracownia dokumentacji technicznej,
 • pracownia organizacji robót budowlanych,
 • język obcy zawodowy,
 • roboty murarskie i tynkarskie,
 • pracownia kosztorysowania,
 • podstawy działalności gospodarczej, podstawy przedsiębiorczości.

Kwalifikacje

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich - wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych, wykonywanie, remont oraz rozbiórka murowanych konstrukcji budowlanych, wykonywanie tynków.

B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych - organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych, robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych i ich rozbiórką.

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej - sporządzanie kosztorysów, ofert na roboty budowlane, przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Praca

Technik budownictwa może być zatrudniony w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych,
 • wytwórniach prefabrykatów,
 • laboratoriach,
 • nadzorze budowlanym,
 • administracji budynków,
 • biurach projektowych.

Klasa patronacka

W roku szkolnym 2016/2017 otwieramy klasę Technikum Budowlanego pod patronatem Politechniki Poznańskiej. Dzięki tej współpracy nasi uczniowie biorą udział w specjalistycznych zajęciach i laboratoriach na uczelni.


© 2017 Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu
Our website is protected by DMC Firewall!