Technikum architektury krajobrazu

Opis zawodu

Architektura krajobrazu jest dynamicznie rozwijającym się obszarem związanym z kształtowaniem przestrzeni życiowej człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych oraz z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą charakter otaczającego krajobrazu.

Technik architektury krajobrazu planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu, planuje i wykonuje prace związane z konserwacją terenów zieleni i zadrzewień. Prace wykonuje przede wszystkim na wolnym powietrzu, w różnych porach roku i zmiennych warunkach atmosferycznych, pracuje także w szklarniach, gdzie panuje wysoka temperatura i wilgotność oraz w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych.

Technik architektury krajobrazu może podejmować pracę w przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni: ogrody, parki, skwery oraz w instytucjach, w których znajdują się tereny zieleni – zakłady przemysłowe, szpitale czy osiedla mieszkaniowe.

Przedmioty nauczane

W planie lekcji są wszystkie przedmioty ogólnokształcące (języki obce to język angielski i język niemiecki) oraz następujące przedmioty zawodowe:

 • podstawy projektowania architektury krajobrazu,
 • eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów,
 • rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu,
 • język zawodowy w architekturze krajobrazu,
 • obiekty architektury krajobrazu,
 • pracowania obiektów architektury krajobrazu,
 • ochrona i kształtowanie krajobrazu,
 • pracowania architektury krajobrazu.

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • opracowywania projektów obiektów terenów zieleni,
 • urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień,
 • urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.

Kwalifikacje

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu - przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu, wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu - kształtowanie i projektowanie oraz urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu.

 

Praca

Technik architektury krajobrazu może być zatrudniony w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu (np. gminnych wydziałach architektury na stanowisku asystenta projektanta), może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Ukończenie szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia rolnicze uznawane w całej Unii Europejskiej.


© 2017 Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu
DMC Firewall is a Joomla Security extension!