Technikum architektury krajobrazu

Opis zawodu

Architektura krajobrazu jest dynamicznie rozwijającym się obszarem związanym z kształtowaniem przestrzeni życiowej człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych oraz z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą charakter otaczającego krajobrazu.

Technik architektury krajobrazu planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu, planuje i wykonuje prace związane z konserwacją terenów zieleni i zadrzewień. Prace wykonuje przede wszystkim na wolnym powietrzu, w różnych porach roku i zmiennych warunkach atmosferycznych, pracuje także w szklarniach, gdzie panuje wysoka temperatura i wilgotność oraz w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych.

Technik architektury krajobrazu może podejmować pracę w przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni: ogrody, parki, skwery oraz w instytucjach, w których znajdują się tereny zieleni – zakłady przemysłowe, szpitale czy osiedla mieszkaniowe.

Przedmioty nauczane

W planie lekcji są wszystkie przedmioty ogólnokształcące (języki obce to język angielski i język niemiecki) oraz następujące przedmioty zawodowe:

 • podstawy projektowania architektury krajobrazu,
 • eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów,
 • rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu,
 • język zawodowy w architekturze krajobrazu,
 • obiekty architektury krajobrazu,
 • pracowania obiektów architektury krajobrazu,
 • ochrona i kształtowanie krajobrazu,
 • pracowania architektury krajobrazu.

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • opracowywania projektów obiektów terenów zieleni,
 • urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień,
 • urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.

Kwalifikacje

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu - przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu, wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu - kształtowanie i projektowanie oraz urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu.

 

Praca

Technik architektury krajobrazu może być zatrudniony w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu (np. gminnych wydziałach architektury na stanowisku asystenta projektanta), może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Ukończenie szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia rolnicze uznawane w całej Unii Europejskiej.


praktyczna
nauka
zawodu

Przyjdź i poznaj tajniki
pracy technika, dekarza,
montera, mechanika,
lakiernika, blacharza lub
wybierz spośród wielu
innych zawodów.

ciekawe
przedmioty
oraz sekcje

Dołącz do swojej sekcji
sportowej, florystycznej,
muzycznej, teatralnej,
fotograficznej lub
tanecznej. Poznaj języki
obce, ucz się i zwiedzaj.

ADRES

ul. Grunwaldzka 152
60-309 Poznań

TELEFON

+ 48 61 661 88 88
wew. 231

© Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu
Our website is protected by DMC Firewall!