Technik budownictwa

Technik budownictwa

Technik budownictwa potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną, wykonać rysunki i pomiary budowlane, przeprowadzić inwentaryzację istniejących obiektów, planować zagospodarowanie elementów małego osiedla, projektować proste elementy konstrukcyjne budowli oraz opracować projekty organizacji budowy.

Potrafi wykonywać kalkulację robót, sporządzać kosztorysy i oferty przetargowe, organizować roboty remontowe i rozbiórkowe.

Absolwent potrafi dobrać najlepsze metody wykonywania prac budowlanych, określić grunty budowlane, ich właściwości i zastosowanie, określić stan zużycia elementów budowlanych i sposób ich naprawy, sprawować nadzór budowlany w imieniu inwestora i kierować pracą brygady.

Co zdobędziesz?

Fachowa wiedza

Umiejętności

Doświadczenie

W roku szkolnym 2016/2017 otwieramy klasę Technikum Budowlanego pod patronatem Politechniki Poznańskiej. Dzięki tej współpracy nasi uczniowie biorą udział w specjalistycznych zajęciach i laboratoriach na uczelni.

W planie lekcji są wszystkie przedmioty ogólnokształcące (języki obce to język angielski i język niemiecki) oraz następujące przedmioty zawodowe:
 • Budownictwo ogólne, organizacja robót budowlanych
 • Pracownia dokumentacji technicznej
 • Pracownia organizacji robót budowlanych
 • Język obcy zawodowy
 • Roboty murarskie i tynkarskie
 • Pracownia kosztorysowania
 • Podstawy działalności gospodarczej, podstawy przedsiębiorczości
Kwalifikacje

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich – wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych, wykonywanie, remont oraz rozbiórka murowanych konstrukcji budowlanych, wykonywanie tynków.

B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych – organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych, robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych i ich rozbiórką.

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej – sporządzanie kosztorysów, ofert na roboty budowlane, przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Technik budownictwa może być zatrudniony w:
 • Przedsiębiorstwach budowlanych
 • Wytwórniach prefabrykatów
 • Laboratoriach
 • Nadzorze budowlanym
 • Administracji budynków
 • Biurach projektowych

Kontakt

Sekretariat

ul. Grunwaldzka 152

60-309 Poznań

tel : +48 61 661 88 88

pon- pt 8:00 – 15:00

Media społecznościowe

Zapisz się!

Nie czekaj! Dołącz do nas i wybierz swój zawód marzeń!