Dzień Przyszłego Inżyniera – Budma 2024

Uczniowie z klas 5a i 4a Technikum Budownictwa wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych wzięli udział w wykładach w ramach „Dnia Przyszłego Inżyniera” zorganizowanych z okazji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2024 przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Tematyka wykładów dotyczyła procesu zdobywania uprawnień budowlanych oraz roli techników i inżynierów w kreowaniu budownictwa. Uczestnicy wydarzenia mieli też okazję zapoznać się z tematyką dotyczącą rewitalizacji osiedli z budynków wielkopłytowych oraz związanymi z tym problemami energetycznymi.