W dniu 14 listopada 2022 roku w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie odbyło się spotkanie dyrektorów 8 szkół budowlanych z Panem Andrzejem Kulesą, Przewodniczącym Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, celem którego było podpisanie porozumień – umów patronackich o dalszej współpracy.

W spotkaniu uczestniczyło wielu zaproszonych gości, między innymi Pan profesor dr hab. inż. Józef Jasiczak z Politechniki Poznańskiej, obecnie też Prezydent Wielkopolskiej Izby Budownictwa – organu prowadzącego Zespół Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu. Pan profesor wygłosił ciekawy wykład dla uczniów o kierunkach kształcenia realizowanych przez Politechnikę Poznańską.

Dodatkowo, bardzo ważnym punktem spotkania był konkurs „BUDOWLANE ABC”. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań tematyką budowlaną, edukacja w dziedzinie rozpoznawania zagrożeń zawodowych związanych z pracą na budowie, popularyzowanie bezpiecznych zachowań w miejscu pracy, przygotowanie uczniów do wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej oraz dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu.

W konkursie udział wzięło 8 reprezentacji szkół budowlanych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 4a GTB Artur Adamczak i Wojciech Podraza oraz klasy 4a TB Volodymyr Ihnatov i Stanisław Kośmider. Opiekunem reprezentacji był Pan Krzysztof Stachowiak – nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych, architekt.

Konkurs miał formę publicznych odpowiedzi na wylosowane pytania przy pełnej sali zaproszonych gości, dyrektorów i nauczycieli szkół oraz uczniów. Poziom pytań to 3 rok Politechniki Poznańskiej. Reprezentacja naszej szkoły odniosła bezapelacyjne zwycięstwo, nie tracąc nawet jednego punktu, w obydwu rundach zmagań.

Gratulujemy.