Harmonogram Rekrutacji na rok 2022/2023 w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia

1

NABÓR ELEKTRONICZNY

od 16 maja do 20 czerwca 2022 roku.

2

UZUPEŁNIENIE WNIOSKÓW O ŚWIADECTWO I WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

od 24 czerwca do 12 lipca 2022 roku.

3

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
II NABÓR

od 3 sierpnia do 16 sierpnia 2022 roku.

TERMIN RODZAJ CZYNNOŚCI
od 16 maja 2022 do 20 czerwca 2022 * Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz
z dokumentami w systemie Nabór: https://nabor.pcss.pl/poznan/
od 24 czerwca 2022 do 12 lipca 2022 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o:
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
– wyniki egzaminu ósmoklasisty
Złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół do których uczeń kandyduje
do 15 lipca 2022 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły.
20 lipca 2022 ** Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
od 20 lipca 2022 do 1 sierpnia 2022 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki.
2 sierpnia 2022 do godz. 14:00 *** Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

 

* od 16 maja 2022 będą wydawane skierowania na badania lekarskie w Technikum oraz umawiane terminy spotkań z Kierownikiem Praktycznej Nauki Zawodu
** i *** listy dostępne będą w szkole oraz na stronie internetowej szkoły www.zsb.com.pl

 

Link do pełnego harmonogramu naboru 2022/2023