7 września, 2021

Day

07
wrz.

Konkurs „ZOSTAŃ TWARZĄ ZSB”

Konkurs „ZOSTAŃ TWARZĄ ZSB” WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KOKURSIE JEST PRZESŁANIE WRAZ ZE ZDJĘCIEM DOKUMENTU RODO:– oświadczenie w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku uczniów, dla celów informacyjnych i promocyjnych wraz z oświadczeniem w zakresie zgody na wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku ucznia – oświadczenie podpisuje rodzic (opiekun prawny) w przypadku niepełnoletniego ucznia – POBIERZ OŚWIADCZENIE; – oświadczenie ucznia pełnoletniego w przedmiocie zgody...
Czytaj dalej